Website dự án của Nui

Xin chào bạn, tôi là Nui (tên thật là Sơn).

Tôi đã bắt đầu lập trình dự án đầu tiên trên nền tảng Android từ khi 16 tuổi (năm 2014).

Với những kinh nghiệm, kỹ năng thực tế tiếp thu được qua nhiều dự án lớn nhỏ, bạn có thể hoàn toàn tin tưởng khi thuê tôi xây dựng dự án của bạn.

Các dự án cộng đồng

Các dự án phi lợi nhuận, nhằm hướng đến mục đích cải thiện, giúp đỡ cộng đồng

Các dự án có lợi nhuận

Các dự án được thuê, hoặc do Nui làm với mục đích có thu về lợi nhuận