Dự án có lợi nhuận

Năm 2018 (20 tuổi)

(Được thuê)

Phần mềm quản lý khách mời sự kiên, quét và tạo mã QR trên vé.

(Được thuê)

Bộ công cụ giúp kéo tương tác qua facebook.

(Được thuê)

Chatbot tra cứu giá sim, trợ giúp bán hàng.

(Dự án bởi Nui)

Hệ thống bình chọn qua Facebook, tránh tối đa gian lận.