Dự án có lợi nhuận

Năm 2018 (20 tuổi)

(Được thuê)

Phần mềm quản lý khách mời sự kiên, quét và tạo mã QR trên vé.

(Được thuê)

Bộ công cụ giúp kéo tương tác qua facebook.

(Được thuê)

Chatbot tra cứu giá sim, trợ giúp bán hàng.

(Được thuê)

Chatbot trợ giúp việc tra cứu thông tin phương tiện dừng đăng kiểm.