Piano Hero

Piano Hero là một game nhỏ, tiền thân là ý tưởng cho bài tập lớn cho bộ môn "Lập trình nâng cao"

Game này đã đạt giải nhì trong cuộc thi "Game hay nhất", tổ chức bởi khoa KHMT, với trị giá giải thưởng là 1.500.000đ